OFERTA PÚBLICA DE TREBALL

DOCUMENTACIÓ COMÚ PER A LA PRESENTACIÓ A LES OFERTES DE TREBALL

SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ

DECLARACIÓ MÈRITS CONCURS

DECLARACIÓ MÈRITS CONCURS – OPOSICIÓ

El termini d’inscripció es realitzarà a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria específica en el BOIB.

Les sol.licituds presentades fora d’aquest temini seran excloses.