PROJECTE ZONA 30 RAFAL – VIVERO

Els barris del Rafal Nou i Vell i del Vivero es convertiran en una zona 30. L’Àrea de Mobilitat està enllestint el projecte perquè aquestes barriades de Palma tinguin el trànsit pacificat, una mesura que donarà resposta a les peticions veïnals que reclamaven iniciatives per minvar la velocitat dels vehicles que hi circulen. És un dels projectes guanyadors dels pressupostos participatius 2018, que sol•licitava mesures de calmat del trànsit.

Característiques

Per instal·lar una zona 30 s’han de complir una sèrie de característiques, que es compleixen als tres barris:

  • A zones o barris residencials.
  • A zones on hi abundin petits comerços o zones mixtes residencials/comerços.
  • A carrers on la funció local és més important que la circulació.

Els límits de la nova zona 30 seran el Torrent Gros, el carrer Aragó fins a la Via de Cintura, la Via de Cintura i els carrers Biniamar i Son Gibert. La proposta s’emmarca dins la mesura estratègia número 10 del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS): “Impulsar hàbits de mobilitat més sostenibles i segurs a través de la participació, conscienciació i informació”. Transversalment també inclou les mesures específiques número 4, 16 i 29.

Portes d’accés

El projecte de zona 30 s’ha plantejat sobre el concepte de porta d’accés. En el projecte es plantegen un total de 16 portes que són tots els accessos per on pot accedir el trànsit rodat. A les vies de sortida es senyalitzarà verticalment la fi de la zona. A l’interior s’ha previst incrementar la senyalització de la limitació de velocitat a 30 km/h. Així, s’instal·laran senyals verticals que es reforçaran amb símbols horitzontals similars als de les entrades.  En total, s’ubicaran 82 senyals de zona 30 de gran format complementades amb el corresponent símbol horitzontal.

El projecte contempla 16 pas de vianants de ressalt, dels quals cinc s’ubicaran a les rotondes de Mare de Déu de Montserrat, Indalecio Prieto, Camí Salard i Biniamar. La resta estaran al vials d’entrada del carrer Aragó:  Mare de Déu de Monserrat, Alber, Lledoner, Gessamí, Ametler, Caminer, Beethoven, Lanzone, Rivadàvia, Calobra i Curtitxo.

Itinerari ciclista

En el projecte s’ha inclòs la senyalització d’un itinerari ciclista per connectar el carril bici del carrer Biniamar amb l’itinerari ciclista de Son Cladera. L’objectiu és doble:  connectar la xarxa de carrils bici i reforçar el concepte de coexistència de modes de transport a l’àmbit de la zona 30. També es col·locaran senyals verticals per indicar direccions per a ciclistes, una actuació nova a Palma. S’instal·laran 25 senyals verticals i 27 símbols més de 30 i la corresponent senyalització horitzontal de ciclocarrer i carril bici.