PALMA CAMINA

L’Ajuntament presenta “Palma Camina”, un conjunt de mesures per a pacificar el trànsit, recuperar espai per als vianants i generar Zones de Baixes Emissions

S’ha presentat avui el conjunt de mesures del pla “Palma Camina”, que engloba diferents actuacions per a la creació de Zones de Baixes Emissions, tal com marca la Llei de canvi climàtic del Govern central. “Palma Camina” cerca conformar una ciutat més amable i saludable per a passejar i caminar amb desplaçaments més sostenibles. En concret, amb aquest conjunt de mesures que ara es començaran a visualitzar es vol pacificar el trànsit al centre i redistribuir els vehicles cap a l’exterior, a més de recuperar espai públic per als vianants i la comunitat educativa.

«Palma camina» és un pla ambiciós, realitzable, una passa que cerca aquesta ciutat sostenible i saludable per la qual apostam; volem que sigui un procés compartit amb la ciutat i amb les entitats de la ciutat i consisteix en mesures molt concretes que transformen espais amb un objectiu clar: que la ciutadania ocupi la ciutat i que l’espai públic sigui compartit i no d’ús exclusiu del vehicle.

S’ha remarcat que se cercarà el diàleg i l’adaptació a la nova Llei de canvi climàtic, que dona compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

“Palma Camina” vol posar en marxa a Palma un canvi de model en la mobilitat similar al que s’ha experimentat a altres ciutats com València, Madrid o Barcelona. Les accions que ara es començaran a materialitzar són un total de set i s’aniran calendaritzant al llarg dels pròxims mesos. Dues de les principals mesures, la restricció de l’aparcament al centre amb la creació d’una zona ZAR i l’ampliació de la zona ORA, es definiran mitjançant un procés participat amb entitats i associacions veïnals englobat dins la redacció del nou Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS), que va adjudicar ahir la Junta de Govern.

Les actuacions que preveu “Palma Camina” són:

3. Art tàctic als centres educatius de Palma

Aquest curs s’han cercat solucions per a poder atendre les demandes dels centres educatius de disposar de més espai als entorns escolars amb talls de carrers i altres solucions. Les solucions adoptades durant aquest curs es convertiran en permanents.

Per tal de consolidar aquestes demandes i tenint en compte que Palma és ciutat Amiga de la Infància, l’Àrea de Mobilitat impulsarà intervencions d’art tàctic amb pintura de la mà de la comunitat educativa perquè aquests espais siguin d’ús exclusiu per a vianants. Així, es faran actuacions a quatre centres dels cinc districtes de Palma: Nord, Llevant, Ponent, Centre i Platja de Palma. La primera intervenció programada tindrà lloc al carrer dels Germans Garcia Peñaranda del CEIP Felip Bauzà.

4. Intervenció i millora dels carrers del Temple, de Ramon Llull i d’Antoni Planes i Franch

S’ampliaran voravies i es crearà un sentit únic d’entrada des del carrer de Mateu Enric Lladó fins a la plaça de Sant Francesc.

S’inverteix la direcció actual del tram del carrer del Socors, comprès entre Ramon Llull i Fra Cuñado.

5. Ampliació de l’ORA als carrers de Carles I i millora de l’entorn de la seu de la UIB i els IES Joan Alcover i Ramon Llull

En aquest entorn es crearà un nou carril bici que unirà el carrer de Jesús amb el passeig de Mallorca i es pacificarà l’entorn, s’intervendrà mitjançant urbanisme tàctic entorn dels centres educatius per a guanyar espai per als vianants i esponjar aquesta zona de vehicles. Es reubicaran les places d’estacionament en superfície.

6. Embrió de la Zona de Baixes Emissions de Palma: zona ZAR des de les Avingudes cap endins

“Palma Camina” té per objectiu crear a Palma una zona de baixes emissions similar a la que ja existeix a altres ciutats europees i que s’estan promovent arran de la Llei de canvi climàtic amb el compromís de disposar de plans de zones de baixes emissions tal com indica aquesta Llei.

El procés de creació d’aquesta nova Zona de Baixes Emissions de Palma anirà de la mà de la redacció del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) 2021-2027, que s’adjudicà ahir i es redactarà en el proper mig any.

Per tal d’assolir aquest objectiu es reconvertirà l’actual zona ORA a l’anella interior d’Avingudes cap al centre en una zona ZAR, on només estarà permès que aparquin els residents. La zona ZAR denomina les zones de circulació amb aparcament restringit i destinat a residents autoritzats o altres vehicles especials/exempts d’autorització, regulades a l’article 28 de l’Ordenança municipal de circulació.

S’oferiran als comerços i restaurants de la zona tiquets d’aparcament dels estacionaments que l’SMAP té a la zona per als seus clients.

7. Ampliació de l’ORA

Aquesta mesura també va lligada al procés de redacció del nou Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) 2021-2027. Es preveu l’extensió de la zona ORA cap als barris actualment limítrofs com són Pere Garau, el Fortí, Plaça de Toros, Foners, el Camp d’en Serralta, Santa Catalina, Bons Aires, Son Armadams, Son Canals i el Camp Redó.

Descàrrega d’arxius