Palma compta amb una xarxa de més de 70 càmeres ubicades a diferents punts estratègics del municipi.

Aquestes càmeres ajuden a actuar de manera ràpida i eficaç a solucionar els possibles problemes que puguin succeir a les carreteres de Ciutat. La informació de l’estat del trànsit, és totalment pública i es pot consultar en qualsevol moment a temps real mitjançat l’app de MobiPalma o en el mapa de càmeres de trànsit que trobareu a continuació.

Mapa incidències trànsit

Mapa càmeres de trànsit

Mapa d'ubicació de Radars i Foto Vermell

Jerarquització de xarxes viàries

 Descàrrega d’arxius

Document PDF

Modificació: Acord del Ple: 26 de setembre de 2002 – Publicació: BOIB núm. 126 de 19.10.02

Document PDF

Modificació: Derogació art 17 segons la disposició derogatòria de l’ordenança municipal reguladora de la mobilitat dels ciclistes. Acord del Ple: 30 de març de 2012 – Publicació: BOIB núm. 52 de 12-04-12

Document PDF

Modificació art. 61: Acord de Ple: 25 d’octubre de 2012 – Publicació:BOIB núm. 168 de 13-11-12

Document PDF

Modificació art. 7: Acord de Ple: 28 de Maig de 2020. – Publicació: BOIB núm. 158 de 12-09-2020