QUÈ ÉS EL PMUS?

El Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) de Palma té per objectiu principal l’establiment de les línies generals d’actuació que permetin aconseguir no només un sistema de mobilitat sostenible per a Palma, sinó també que aquest sistema estigui al servei del model de ciutat que es persegueix. Es planteja millorar la seguretat vial de la ciutat, elevar la seva competitivitat, i en definitiva fer-la més equilibrada i justa en el repartiment de l’espai públic i en les prioritats d’utilització.

PMUS-mobipalma

BENEFICIS DEL PLA

S’estima un benefici de 17 milions d’euros/any com a conseqüència de l’impacte positu del PMUS en la qualitat de vida, la salut i l’estalvi energètic.

  • Salut : Reducció d’emissions contaminants d’òxids de nitrogen, partícules i gasos d’efecte hivernacle.
  • Combustible: Estalvi per reducció del consum de combustibles fòssils.
  • Qualitat de vida: Disminució del temps de desplaçaments entre els usuaris del transport públic.
  • Salut
  • Qualitat de vida
  • Combustible