LES GALERES A PALMA

Amb la denominació de carruatges de lloguer de tracció animal hi ha constància que existeixen des de març de 1958, coincidint amb l’inici de l’activitat turística, prestant servei principalment al nucli de la Platja de Palma i en les proximitats de punts cèntrics de la ciutat tals com les rodalies de la Catedral i la Llotja, utilitzant vehicles del tipus ‘galera’.

Els conductors normalment eren persones vinculades a activitats agràries o ramaderes, que incorporaven habilitats necessàries per al maneig i cura de de carruatges i cavalleries. El màxim de vehicles va arribar a ser de 78. Actualment està limitat al nombre de 23 en el centre de la ciutat i 5 a la zona de l’Arenal, distribuïts entre els estacionaments situats al carrer del Conquistador, a la zona de la Catedral i a la Platja de Palma. El nombre de 23 vehicles del centre de la ciutat té el caràcter de màxim.

Informació general

El servei de transport urbà de viatgers en vehicles de tracció animal amb conductor (galeres) és un servei que reforça l’oferta de mobilitat turística.

Les galeres es divideixen en tres grups situats en; la Catedral, el carrer del Conquistador i en l’Arenal. El nombre de llicències és de 28.

El grup de la Catedral en té 15, el grup del carrer del Conquistador en té 8 i el de l’Arenal en té 5.

ZONA DE PALMA
 • Preu per hora: 50 €
 • Passeig 3/4 hora: 40 €
 • Passeig 1/2 hora: 30 €
 • D’Antoni Maura a pl. d’Espanya: 25 €
 • De Antoni Maura a Tito’s: 25 €
 • De Antoni Maura al port: 30 €
 • De Antoni Maura al castell de Bellver i platges: A convenir per hores
ZONA DE L'ARENAL - CAN PASTILLA
 • Preu per hora: 50 €
 • Passeig 3/4 hora: 40 €
 • Passeig 1/2 hora: 30 €
 • Des de la parada de l’Arenal fins al camí de les Meravelles: 20 €
 • Des de la parada de l’Arenal fins a l’Hotel Negresco: 25 €
 • Des de la parada de l’Arenal fins a Can pastilla o viceversa: 25 €
 • Des de la parada de Ca Pastilla fins a l’Hotel Lotus : 20 €
 • Des de la parada de Ca Pastilla fins a l’Hotel Acapulco: 20 €
 • Des de la parada de Ca Pastilla fins a l’Hotel San Francisco : 20 €
 • Des de la parada de Ca Pastilla fins a l’Hotel Arenal (Torrent) : 20 €

Hi ha un llibre de reclamacions a disposició dels clients.

Resultats convocatòries examen de Galerista

Calendari revisió galeres 2024

Enllaços d’interès

Punts galeres

Zona centre

Zona de l'Arenal