Informació general

Les vies públiques catalogades com a zones per a vianants es troben regulades als articles 29 a 35 de l’Ordenança municipal de circulació. Es tracta de zones a les quals es pot establir la prohibició total o parcial de la circulació i estacionament de vehicles, o només una de les dues coses. Només es permet la circulació dels vehicles prèviament autoritzats, i en les condicions establertes a l’autorització municipal, o dels exempts d’obtenir autorització per les seves característiques especials (servei d’extinció d’incendis i salvament, el de les Forces i Cossos de Seguretat, les ambulàncies, prestació de serveis públics i els que disposin de targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda).

  • Autorització especial per a circular per zones per a vianants (per a residents): permet la circulació de vehicles per a realitzar operacions de càrrega i descàrrega dins l’horari establert a l’autorització municipal.
  • Autorització especial per a circular per zones per a vianants (per a cotxeres): permet la circulació de vehicles per a l’accés a cotxeres situades a l’interior de la zona per a vianants.
  • Autorització especial per a circular per zones per a vianants (per raó de negoci): permet la circulació de vehicles per a realitzar operacions de càrrega i descàrrega dins l’horari establert a l’autorització municipal.