DOCUMENTS

Aquí pots trobar tots els documents formals i tècnics relacionats amb les diferents seccions.
Tria una en el desplegable per veure tota la documentació relacionada amb aquesta.

Mobipalma-mobilitat-icon

A PEU | TRANSPORTS

Documents relacionats en
matèria de transport.

estacionament-icon-mobipalma

ESTACIONAMENT | CIRCULACIÓ

Documents relacionats en matèria
d’estacionament.

Document PDF

Modificació: Acord del Ple: 26 de setembre de 2002 – Publicació: BOIB núm. 126 de 19.10.02

Document PDF

Modificació: Derogació art 17 segons la disposició derogatòria de l’ordenança municipal reguladora de la mobilitat dels ciclistes. Acord del Ple: 30 de març de 2012 – Publicació: BOIB núm. 52 de 12-04-12

Document PDF

Modificació art. 61: Acord de Ple: 25 d’octubre de 2012 – Publicació:BOIB núm. 168 de 13-11-12

Document PDF

Modificació art. 7: Acord de Ple: 28 de Maig de 2020. – Publicació: BOIB núm. 158 de 12-09-2020

TRANSPARÈNCIA