Benvinguts al Canal Ètic de l’SMAP. Aquest canal permet recollir informació, dubtes, suggeriments o comunicacions sobre l’aplicació del Codi ètic i de conducta d’SMAP i de la resta de normativa complementària.

L’ús del Canal Ètic de l’SMAP està subjecte a l’acceptació de les següents condicions legals:

  1. En accedir i enviar el formulari de denúncia, la persona que denuncia es compromet a actuar d’acord amb el principi de bona fe i a garantir la certesa de totes les dades que s’hi consignen. L’SMAP es reserva el dret a exercir les accions legals oportunes contra qui actuï amb mala fe.
  2. L’SMAP garanteix el tractament confidencial de les dades personals de la persona que denuncia. Aquesta confidencialitat només podrà no respectar-se quan, justificadament, ho requereixi la investigació dels fets denunciats.
  3. Es permet presentar denúncies de forma anònima. No obstant això, les persones que vulguin rebre informació sobre el resultat de la investigació hauran d’identificar-se (indicant les seves dades personals al formulari de denúncia) per a tenir la consideració de persones denunciants.

Gràcies per col.laborar amb nosaltres.

Formulari de denúncia