iconos-taxis-mobipalma-requisits

DOCUMENTS

EXAMENS ANTICS

El present recull no té caràcter exhaustiu i es publica a títol merament informatiu. Tant les preguntes com les respostes indicades no vinculen els examens futurs, que en tot cas es regiran per la normativa vigent en el moment de la seva realització.

icon-calendari-mobipalma

CONVOCATÒRIES PER L’OBTENCIÓ DEL PERMÍS

Modificacions relatives a l’examen, decret 201804474, de 02/03/2018, publicat al BOIB núm. 30, de 08/03/2018

  • Durant l’any hi haurà dues convocatòries ordinàries corresponents als mesos de febrer i novembre.
  • Es simplifica la documentació a entregar a l’hora de fer la inscripció.

Cada examen es durà a terme en jornada coincident amb el primer dimarts dels mesos afectats. Si alguna jornada fos inhàbil, l’examen se celebrarà el següent dimarts hàbil.

 El lloc i l’hora de l’examen, que serà d’horabaixa, es publicarà quinze dies abans a aquesta pàgina.

El temps concedit per a realitzar l’examen serà d’una hora i mitja. Segons el nombre d’aspirants, els tècnics municipals actuants podran establir ampliacions temporals per al moment de l’examen, sempre durant la jornada establerta en la present resolució, consignant-ho així en la llista d’admesos, per a l’adequat coneixement dels aspirants.

RESULTATS CONVOCATÒRIES

icon-pdf-mobipalma

Distribució de taules (publicat el 28/04/2023)

Mesa A

Mesa B

Mesa C

Mesa D

Mesa E

Mesa F

Mesa A (Català)

Mesa B (Català)

Mesa C (Català)