icon-calendari-mobipalma

CONVOCATÒRIES PER L’OBTENCIÓ DEL PERMÍS

Modificacions relatives a l’examen, decret 201804474, de 02/03/2018, publicat al BOIB núm. 30, de 08/03/2018

  • Durant l’any hi haurà dues convocatòries ordinàries corresponents als mesos de febrer i novembre.
  • Es simplifica la documentació a entregar a l’hora de fer la inscripció.

Cada examen es durà a terme en jornada coincident amb el primer dimarts dels mesos afectats. Si alguna jornada fos inhàbil, l’examen se celebrarà el següent dimarts hàbil.

 El lloc i l’hora de l’examen, que serà d’horabaixa, es publicarà quinze dies abans a aquesta pàgina.

El temps concedit per a realitzar l’examen serà d’una hora i mitja. Segons el nombre d’aspirants, els tècnics municipals actuants podran establir ampliacions temporals per al moment de l’examen, sempre durant la jornada establerta en la present resolució, consignant-ho així en la llista d’admesos, per a l’adequat coneixement dels aspirants.

RESULTATS CONVOCATÒRIES

icon-pdf-mobipalma

Distribució de taules (publicat el 28/04/2023)

Mesa A

Mesa B

Mesa C

Mesa D

Mesa E

Mesa F

Mesa A (Català)

Mesa B (Català)

Mesa C (Català)