#ParkingDay24 - WEB 1400 x 450 CAT (2)

Què és el Park(ing)Day?

 

El Park(ing)Day és un esdeveniment anual i d’àmbit mundial que se celebra en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat de Palma el pròxim 20 de setembre, amb l’objectiu de pensar, proposar i presentar ocupacions alternatives i diferents de l’espai de la via pública que habitualment es destina a aparcament, promovent una reflexió sobre l’ús de l’espai urbà.

Quan tindrà lloc?

El Park(ing)Day té lloc divendres 20 de setembre, com una de les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat 2024 (del 16 al 22 de setembre).

Qui hi pot participar?

 

Aquest esdeveniment està obert a la participació d’associacions, entitats, institucions públiques, centres educatius, administracions, i de qualsevol persona interessada a presentar-hi un projecte amb un objectiu educatiu, lúdic, reivindicatiu o divulgatiu amb el qual es vulgui millorar la nostra ciutat.

Cal recordar que no és una activitat comercial; no s’hi pot promoure l’ocupació de l’espai amb finalitats mercantils. Això no obstant, les entitats hi podran promocionar els seus projectes sense ànim de lucre i fer-hi visibles els seus logotips.

Com s’hi pot participar?

Emplenant el formulari d’inscripció abans del 9 de setembre amb la següent informació:
1. Nom de l’entitat, associació, empresa o persona participant
2. Dades de contacte del representant

  • Nom del representant
  • Adreça electrònica
  • Telèfon

3. Breu explicació del projecte

  • Descripció de la proposta d’ocupació d’una o dues places d’aparcament
  • Objectiu del projecte

4. Ubicació de la proposta

  • Carrer (preferiblement a la zona blava) on es vol dur a terme l’activitat.

La informació aportada serà revisada per part de l’organització. La participació al Park(ing)Day s’autoritzarà a l’adreça electrònica indicada al formulari, amb la confirmació de la ubicació de l’ocupació de l’espai.

Us animam a ser creatius i a pensar com un espai d’aparcament pot convertir-se en un lloc que beneficiï i promogui una ciutat més sostenible i amigable.

Intentem que els materials emprats siguin reutilitzables i no generar residus.

Accedeix aquí al formulari d'inscripció