icon-rebut-taxi-mobipalma

DEMANAR REBUT

En finalitzar un recorregut, es recomana als usuaris del taxi demanar sempre al taxista un rebut emès per la impresora. En el cas que el taxista no disposi d’impresora, i sempre que li sigui sol·licitat per part del client, està obligat a emplenar a mà un rebut del servei en el qual han de figurar:

  • Les dades del taxista
  • El número de llicència
  • El NIF
  • La matrícula del vehicle
  • Descripció del trajecte i el seu preu
  • Data i hora del servei

FORMULAR QUEIXA

Per a formular una queixa, l’usuari del taxi pot dirigir-se a la Secció de Transports de l’Ajuntament de Palma, o emplenar una queixa telemàtica (DMS), on cal especificar els motius de la denúncia i acompanyar-lo del rebut  emès pel taxista on figuren les seves dades professionals.

Secció de Transports de l’Ajuntament de Palma

Tel. 971 225 522
Correu electrònic: transports@palma.es