REHABILITACIÓ INTERIOR DE L’APARCAMENT DE LA PLAÇA MAJOR

El passat 14 de desembre de 2021 el Consell d’Administració de l’SMAP va aprovar el Projecte de rehabilitació de l’interior de l’aparcament de la plaça Major.
Aquest projecte suposa una inversió de 580.756€ (IVA no inclòs) i una estimació d’execució de 6 mesos.

Proposta d'actuació:

Es retiraran les instal·lacions existents i quedarà un espai diàfan que permetrà crear una nova àrea d’aparcament, la qual serà tractada, pintada i senyalitzada com la resta de l’aparcament.

IMPORTANT: sempre es deixarà com a mínim un nucli obert.

Es rehabilitaran els nuclis verticals de comunicació entre plantes per a vianants. Se sanejaran parets i sostres per a deixar a la vista les zones on s’han de realitzar reparacions estructurals. S’executaran nous revestiments i pintura a parets i sostres. A més, es reposaran les baranes de les escales amb dissenys que compleixin la normativa de seguretat.

Es renovaran dos dels tres ascensors. L’ascensor amb sortida al carrer del Sindicat se substituirà per un de nou, amb capacitat per a 9 persones. L’ascensor de davall el carrer de Colom se substituirà per un de nou amb capacitat per a 6 persones. El tercer ascensor (davall el carrer de Sant Miquel) enguany serà objecte d’un altre expedient.

Es renovaran els banys situats al costat de la sala de control de la primera planta, amb l’adaptació d’un d’aquests a la normativa d’accessibilitat.

Es modificarà la vorera d’accés des de la Rambla treballant en la senyalització horitzontal de la capa de trànsit de vehicles i vianants i en una senyalització adequada per a adaptar tota la instal·lació a la normativa d’accessibilitat vigent, amb la qual cosa millorarà la seva seguretat.

Es netejaran els paraments horitzontals i verticals amb aigua a baixa pressió i el tractament amb mesures per a la protecció superficial dels elements de formigó amb pintures acríliques anticarbonatació i resistents a atmosferes amb contingut de CO2 i SO2 de l’aire.

Es crearà un itinerari accessible, de noves places adaptades per a PMR i noves places per a vehicles elèctrics. També es pintaran tots els senyals horitzontals del paviment.

Els tractaments a aplicar dependran de la mena de patologies trobada. Totes les zones a tractar seran sanejades i netejades.

Se substituirà l’actual mobiliari per elements nous, adaptats a les necessitats dels usuaris. S’inclouran al Projecte elements com papereres, senyals i pilons flexibles que afavoreixin l’ordenació del trànsit interior.

Plaços d’execució del projecte

Plaç d’execució primera planta serà del 28/03/2022 al 30/05/2022:

– FASE 1 Primera planta: Del 28/03/2022 al 06/05/2022

– FASE 2 Primera planta: Del 06/05/2022 al 30/05/2022