El client del taxi, a més dels drets de caràcter general reconeguts en la legislació de defensa dels consumidors, té el dret de:

iconos-taxista-mobipalma
RESPECTE PER PART DEL TAXISTA
 1. Rebre el servei en condicions bàsiques d’igualtat, no-discriminació, qualitat, seguretat i preferència dins del torn de sol·licitud.
 2. Ser atesos durant la prestació del servei amb l’adequada correcció per part del taxista.
 3. Expressar-se en qualsevol de les llengües oficials.
 4. Ser ajudat pel taxista a pujar i/o baixar del vehicle en cas de problemes de mobilitat reduïda.

Rebre ajuda del conductor taxista per carregar i descarregar l’equipatge del maleter si en porta.

iconos-taxi-mobipalma
RESPECTE AL VEHICLE
 1. Accedir a un vehicle net i amb conductor polit.
 2. Escollir la graduació del volum de so i de la temperatura de l’interior.
 3. Obrir i tancar les finestres del darrere i requerir l’obertura o el tancament dels sistemes de calefacció o climatització. (Pot baixar del taxi si no es compleixen els seus requeriments.)
 4. Conèixer el número de llicència del taxi i les tarifes vigents.
 5. Pujar o baixar del vehicle en llocs on quedi garantida la seguretat.
icon-taxi-tour-MobiPalma
DURANT EL SERVEI
 1. Escollir el recorregut que consideri més adequat.
 2. Obtenir una factura o rebut on constin totes les dades del servei: preu, l’origen i el destí del recorregut; número d’identificació fiscal del titular de la llicència, número de llicència i de matrícula del vehicle. A més ha d’acreditar que s’ha satisfet el preu del servei.
 3. Rebre canvi del pagament del servei fins a 30 euros.
 4. Formular les reclamacions oportunes amb relació al servei.
icon-animals-taxi-mobipalma
SOBRE ELS ANIMALS DE COMPANYIA
 1. Transportar gratuïtament un gos pigall o altres gossos d’assistència a persones amb mobilitat reduïda.