icon-conductors-taxi-mobipalma

DONAR D’ALTA UN CONDUCTOR

 

Donar baixa taxita MobiPalma

DONAR DE BAIXA UN CONDUCTOR

Canvi domicili taxita Mobipalma

NOTIFICAR UN CANVI DE DOMICILI

El titular d’una llicència de taxi pot sol·licitar l’alta d’un conductor diferent per a la prestació del servei associat a la llicència, en les condicions que estableix el Reglament.

El titular d’una llicència de taxi pot sol·licitar la baixa d’un conductor que prèviament hagués donat d’alta per a la prestació del servei associat a la llicència, en les condicions que estableix el Reglament.

 

És important comunicar els canvis de domicili que es produeixin mentre s’explota la llicència o es treballa com a taxista assalariat, per tal d’assegurar que les comunicacions arriben als seus destinataris.