L’SMAP va obtenir a l’abril de 2022 la certificació del seu Sistema de Gestió de la Qualitat d’acord a la norma UNE-EN ISO 9001:2015.

L’abast de la certificació inclou el servei d’Aparcaments, ORA i Bicipalma.

Aquesta certificació va ser fruit de l’esforç i treball realitzat per tot el personal de l’empresa per a implantar un Sistema de Gestió de la Qualitat que garantís un nivell elevat de qualitat en els seus processos interns i subcontractats i, d’aquesta manera, ajudar a assegurar la satisfacció de les persones usuàries de manera contínua.

Després de la seva certificació, l’SMAP ha continuat treballant de manera activa per a implementar millores en el seu sistema, demostrant d’aquesta manera el seu compromís amb la qualitat i a satisfer les necessitats i expectatives de les persones usuàries i de totes les parts interessades.

L’SMAP, en línia amb l’àrea de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de Palma, pretén contribuir a un sistema de mobilitat sostenible optimitzant els recursos públics i apostant per la innovació.

La política de qualitat és el marc de referència del nostre Sistema de Gestió de la Qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015, basant-se en uns compromisos de millora contínua i sempre des de la perspectiva del compliment legal.

El Sistema de Gestió de la Qualitat s’audita anualment de manera interna i externa.

En 2025 iniciarem el segon cicle de certificació amb l’auditoria externa de recertificació, que afermarà fins i tot més la nostra aposta per la qualitat.