ZONES 30

Distintes barriades de Palma són o es convertiran en una zona 30. L’Àrea de Mobilitat està enllestint el projecte perquè aquestes barriades de Palma tinguin el trànsit pacificat, una mesura que donarà resposta a les peticions veïnals que reclamaven iniciatives per minvar la velocitat dels vehicles que hi circulen. Aquestes han de complir certes particularitats:

  • A zones o barris residencials.
  • A zones on hi abundin petits comerços o zones mixtes residencials/comerços.
  • A carrers on la funció local és més important que la circulació.

La proposta s’emmarca dins la mesura estratègia número 10 del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS): “Impulsar hàbits de mobilitat més sostenibles i segurs a través de la participació, conscienciació i informació”. Transversalment també inclou les mesures específiques número 4, 16 i 29.

Característiques

Els objectius principals d’una zona 30 són:

-Rebaixar el predomini de la circulació sobre altres funcions del carrer.

-Millorar la qualitat ambiental i reduir la perillositat dels carrers de l’àrea tractada.

-Dissuadir el trànsit de pas.

Portes d’accés

El disseny de les zones 30 es realitza exclusivament sobre el concepte de senyalització reforçada dels accessos, generant unes portes que indiquin que s’accedeix a una àrea trenta. A les vies de sortida es senyalitzarà verticalment la fi de la zona. A l’interior s’ha previst incrementar la senyalització de la limitació de velocitat a 30 km/h. Així, s’instal·laran senyals verticals que es reforçaran amb símbols horitzontals similars als de les entrades.