Decoració Vegetal a l’aparcament de Plaça Major

Un jardí vertical embelleix l’aparcament de Plaça Major
L’aparcament de la Plaça Major exhibeix un jardí vertical en l’accés de vehicles de La Rambla. Plantes artificials d’aspecte natural, compostes per diferents materials inífugs i amb protecció de raigs UVA. Un disseny innovador i ecològic, que optimitza i embelleix l’espai urbà.