Informació general

Amb la paraula ORA es defineix l’operació de regulació d’aparcament, tipificada als articles 56 a 68 de l’Ordenança municipal de circulació, amb l’objecte de fixar el temps màxim de permanència als aparcaments en superfície disponibles a la ciutat, per a aconseguir una rotació de vehicles que permeti optimitzar l’ús d’un bé escàs com és el del domini públic destinat a aquest fi, condicionat al pagament previ d’un preu públic establert o d’una taxa, quan es tracti de l’obtenció dels distintius ORA per a residents.

Les entrades i les sortides de les zones d’estacionament amb horari regulat s’indiquen mitjançant senyalització vertical i, de forma complementària, amb marques vials damunt el paviment de color blau o taronja, quan es tracta de zones incloses dins ACIRE i que tenen implantada l’ORA.

S’estableixen 8 sectors (1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 2-43-2) o zones d’ ORA als quals es pot obtenir el distintiu de resident sempre que es compleixin els requisits establerts a l’Ordenança municipal de circulació.

A les zones, les vies i els estacionaments qualificats com a 0/0 o de rotació, només s’autoritza l’estacionament als vehicles que utilitzin tiquet horari, en els dies i les hores en què l’estacionament estigui subjecte a limitació d’horari.

De dilluns a divendres:
de 9.00h. a 14.30 h. i de 16.30h. a 20.00h.

Dissabtes:
de 9.00h. a 14.30h

Excepcions:
L’horari de regulació del sector 3-1 (Mercat de Llevant) és:
De dilluns a dissabtes de 9.00 a 14.30 hores

TARIFA ZONA 1

INTERIOR AVINGUDES I CALA MAJOR

(Vegeu plànol sectors 1-1, 1-2, 1-3 i Cala Major)

Mínim 30 minuts: 0,85€
1 hora: 1,45€
Màxim 2 hores: 2,65€
Anul·lació per passar-se del temps: 6€

TARIFA ZONA 2

CORONA EIXAMPLE COFRONTAT AVINGUDES

(Vegeu plànol sectors 2-1, 2-2, 2-3 i 2-4)

Mínim 30 minuts: 0,65€
62 minuts: 1,25€
Màxim 2 hores: 2,35€
Anul·lació per passar-se del temps: 5,50€

TARIFA ZONA 3

EIXAMPLE PROPER MERCAT PERE GARAU I MERCAT DE LLEVANT

(Vegeu plànol sectors 3-1 i 3-2)

Mínim 30 minuts: 0,35€
63 minuts: 0,75€
Màxim 3 hores: 2,10€
Anul·lació per passar-se del temps: 3,50€