La informació relativa als procediments de contractació de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes SA.,

es troba a la disposició de totes les persones interessades en el seu Perfil de Contractant.

El perfil de Contractant està allotjat en la Plataforma de Contractes del Sector Públic, a la qual es pot accedir, segons l’Òrgan de Contractació, mitjançant els següents enllaços:

Els dubtes o les consultes sobre els procediments de licitació de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes SA.,

poden dirigir-se al correu electrònic licitacions@smap.palma.es o al telèfon 971 21 46 46