LEAD USER BICICLETA ELÈCTRICA

LEAD USER és una iniciativa de l’Ajuntament de Palma, departament de Mobilitat dins el projecte CIVITAS de la UE, 2015-2020.

El “lead user”, o USUARI LIDER, Comparteix a les xarxes socials les seves experiències amb la bicicleta elèctrica com a mitja de transport habitual.

CIVITAS és una xarxa de ciutats per a ciutats dedicades a un millor i més net transport a Europa. Des del seu llançament per la Comissió Europea en 2002, la Iniciativa CIVITAS ha provat i implementat més de 800 mesures i solucions de transport urbà com a part de projectes de demostració en més de 80 ciutats de Living Lab en tota Europa.

Dins del projecte CIVITAS DYN@MO, Palma està treballant per ampliar les seves activitats en importants camps del transport urbà sostenible i se centra en tres temes: planificació de la mobilitat urbana sostenible, vehicles nets i energèticament eficients i sistemes de transport intel·ligents i TIC.

El nucli de les activitats de CIVITAS DYN@MO a Palma és el desenvolupament d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). En relació amb la pròxima revisió del Pla General Urbà Maestro, Palma planeja desenvolupar un PMUS que integri les polítiques i estratègies existents per a la mobilitat sostenible i involucri a les parts interessades locals. Per donar suport a aquest objectiu, s’ha establert una nova plataforma Mobility 2.0 per proporcionar als ciutadans un punt d’entrada integrat per a la informació de mobilitat a la qual es pot accedir a través d’aplicacions d’Internet i telèfons intel·ligents. La plataforma combina informació sobre transport públic, bicicletes públiques, congestió i disponibilitat d’espais d’estacionament subterranis.