LES GALERES A PALMA

Amb la denominació de Carruatges de lloguer de tracció animal hi ha constància que existeixen des de Març de 1958, coincidint amb l’inici de l’activitat turística, prestant servei principalment en el nucli de la Platja de Palma i en les proximitats de punts cèntrics de la Ciutat tals com les rodalies de la Catedral i la Llotja, utilitzant vehicles del tipus ‘galera’.

Els conductors normalment eren persones vinculades a activitats agràries o ramaderes, que incorporaven habilitats necessàries per al maneig i cura de de carruatges i cavalleries. El màxim de vehicles va arribar a ser de 78. Actualment està limitat al nombre de 23 en el centre de la ciutat i 5 a la zona de l’Arenal, distribuint-se en els estacionaments situats al carrer Conqueridor, a la zona de la Catedral i a la Platja de Palma. Els 23 vehicles del centre de la ciutat té el caràcter de màxim.

Informació general

El servei de transport urbà de viatgers en vehicles de tracció animal amb conductor (galeres) és un servei que reforça l’oferta de mobilitat turística.

Les galeres es divideixen en tres grups situats en; la Catedral, el carrer Conqueridor i en s’Arenal. El nombre de llicències és de 28.

El grup de la Catedral té 15, el grup del carrer Conqueridor té 8 i el de s’Arenal té 5.

ZONA DE PALMA
 • Preu per hora: 50€
 • Passeig 3/4 hora: 40€
 • Passeig 1/2 hora: 30€
 • De Antoni Maura a Pl. d’Espanya: 25€
 • De Antoni Maura a Tito’s: 25€
 • De Antoni Maura al port: 30€
 • De Antoni Maura al Castell de Bellver i platjes: A convenir per hores
ZONA DE S'ARENAL - CAN PASTILLA
 • Preu per hora: 50€
 • Passeig 3/4 hora: 40€
 • Passeig 1/2 hora: 30€
 • Des de la parada de s’Arenal fins al camí de ses Meravelles: 20€
 • Des de la parada de s’Arenal fins a l’Hotel Negresco: 25€
 • Des de la parada de s’Arenal fins a Ca pastilla o viceversa: 25€
 • Des de la parada de Ca Pastilla fins a l’Hotel Lotus : 20€
 • Des de la parada de Ca Pastilla fins a l’Hotel Acapulco: 20€
 • Des de la parada de Ca Pastilla fins a l’Hotel San Francisco : 20€
 • Des de la parada de Ca Pastilla fins a l’Hotel Arenal (Torrent) : 20€

Hi ha un llibre de reclamacions a disposició dels senyors clients.

Punts galeres

Zona centre

Zona Arenal