Palma, 7 d’octubre de 2021

Encaram l’actualització del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) amb l’objectiu de definir les línies d’actuació que permetin aconseguir un sistema de mobilitat sostenible per a Palma, alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible.

Hem iniciat ja el procés participatiu amb entitats socials, empreses, associacions i institucions, per tal de plantejar el marc en les polítiques de mobilitat pels pròxims 6 anys.

Els aspectes més destacats d’aquesta actualització del PMUS, ha de ser el plantejament d’estratègies per a millorar la seguretat viària, elevar la seva competitivitat, fer-la més equitativa i justa en el repartiment de l’espai públic i prioritzar al vianant com a protagonista de la ciutat.

Palma cal que sigui una ciutat amb mobilitat:

  • ACTIVA: la que es produeix gràcies a l’activitat física (a peu, bicicleta). És la més sana i recomanable, no contamina ni fa soroll i millora la nostra salut.
  • ACCESSIBLE: totes les persones tenen dret a desplaçar-se de forma segura per l’espai públic i accedir als serveis públics.
  • SALUDABLE: tenim l’obligació de millorar la qualitat de l’aire de la nostra ciutat, implementant una Zona de Baixes Emissions (ZBE).
  • SEGURA: impulsar la seguretat viària i disminuir tant el nombre d’accidents com a la gravetat. La persona ha de ser capaç de moure’s per l’espai públic respectant la seva salut i la dels altres.

Enfront de l’emergència climàtica en la qual estem immersos, cal que des de les institucions, siguem més ambiciosos que mai, si volem aspirar a deixar una Palma més amable, més justa i més verda als nostres fills i néts.

Per tot això, vos demanam la vostra col·laboració per conèixer de primera mà la vostra opinió. Només són uns minuts del vostre temps.

Moltes gràcies!

Francesc J. Dalmau Fortuny

Tinent de batle de Mobilitat Sostenible