Informació general

L’Ajuntament pot expedir un llicència de gual per tal de facilitar l’entrada a un accés de vehicles, impedint l’estacionament a via publica. En el cas d’un gual vinculat a un únic habitatge unifamiliar, els expedients nous es gestionaran des del Departament de Mobilitat de l’Ajuntament.

Al registre General de les oficines d’atenció a la ciutadania (OAC).
En cas de dubtes tècnics, és podem fer consultes telefòniques o concertar cita.

    • Sol.licitud correctament emplenada (podeu descarregar aqui)
    • Full MG01 correctament emplenat (podeu descarregar aqui)
    • Documentació que relacioni la persona peticionària de la llicència de gual amb l’habitatge unifamiliar (rebut IBI, escriptura, contracte de lloguer, tc…)
    • Fotografies actuals (una de la vista general de tota sa façana i una vista de l’accés des del número de població)

El termini de tramitació és de 3 mesos

Descàrrega d’arxius