Informació general

Per motius de qualitat i durant el periode d’implantació de les noves mesures que afecten a les zones ACIRE es podran deixar de dispensar números per atenció al públic per ACIRE i CÀRREGA I DESCÀRREGA a partir de les 13:00 H. 

Amb la paraula ACIRE es denominen les àrees de circulació restringida regulades als articles del 24 al 27 de l’Ordenança municipal de circulació. Es tracta de zones especials a les quals només es permet la circulació dels vehicles autoritzats i que, per tant, disposen de la targeta d’ACIRE corresponent, o dels exempts d’obtenir autorització per les seves característiques especials (serveis sanitaris, prevenció d’incendis, motocicletes, proveïts de targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda…). Al municipi de Palma actualment hi ha 12 àrees de circulació restringida, amb la següent denominació:

BANC DE L’OLI | LA CALATRAVA | CATEDRAL | CONSTITUCIÓ | DRASSANA | HOSTALETS | JONQUET | PLAÇA DEL MERCAT | SANT BARTOMEU | SANT JAUME | SANTA EULÀLIA | MISSIÓ

  • Acire per a residents: permet circular i estacionar el vehicle a la zona corresponent, sempre tenint en compte la normativa de l’ORA, en el supòsit que estigui implantada a la zona.
  • Acire per a accés a cotxeres i altres casos excepcionals: només dóna dret a circular per la zona i no permet estacionar-hi en cap cas.
  • Acire per a accés a negocis: només dóna dret a circular per la zona i a accedir al negoci per a carregar i descarregar.

A Les zones ACIRE de Calatrava, Catedral, Sant Bartomeu, Santa Eulàlia Constitució, Drassana, Sant Jaume, Banc de l’Oli, Missió i Jonquet, està instal·lat el sistema de control automàtic de lectura de matrícula.

En passar el vehicle davant el control d’accés, les càmeres llegeixen la matrícula i la comparen amb les autoritzades a la base de dades de l’ACIRE. Si la matrícula hi està donada d’alta, el sistema descarta la matrícula llegida i les fotografies realitzades. Si la matrícula no està enregistrada a la llista de les matrícules autoritzades, ni consta sol·licitud d’accés excepcional, es pot iniciar l’expedient sancionador.

Si no disposau d’autorització i heu d’accedir a una zona ACIRE amb control d’accés automàtic amb motiu justificat ho podeu fer sol·licitant permís:

– Telèfon: 971 22 55 30

– a/e: acire@palma.es

– Interfonia al mateix punt d’accés

Aquesta autorització no dóna dret a estacionar a la via pública.

Enllaços d’interès

Zones ACIRE