Vehicles de mobilitat personal

Els VMP poden definir-se com a vehicles capaços d’assistir l’ésser humà en el seu desplaçament personal, els quals, per la seva construcció, poden excedir-ne les funcions i estar dotats de motor elèctric. Els ajuntaments han d’establir limitacions per a la seva circulació a les vies urbanes, depenent de la velocitat màxima i de la construcció, la massa, la capacitat, el servei o altres criteris que es considerin rellevants.

Característiques A B C0 C1 C2
Velocitat màx. 20 km/h 30 km/h 45 km/h 45 km/h 45 km/h
Massa ≤ 25 Kg ≤ 50 Kg ≤ 300 Kg ≤ 300 Kg ≤ 300 Kg
Capacitat màx. (pers.) 1 1 1 3 3
Ample màx. 0.6 m 0.8 m 1.5 m 1.5 m 1.5 m
Radi gir màx. 1 m 2 m 2 m 2 m 2 m
Perillositat superfície frontal 1 3 3 3 3
Altura màx. 2.1 m 2.1 m 2.1 m 2.1 m 2.1 m
Longitud màx. 1 m 1.9 m 1.9 m 1.9 m 1.9 m
Timbre NO
Frenada NO
DUM (distribució urbana mercaderies) NO NO NO NO
Transport viatgers mitjançant pagament d’un preu NO NO NO SI NO
 • Voreres i espais per a vianants on poden circular els cicles i amb els mateixos horaris (decrets de Batlia: 11880/12 i 20740/14 i altres que es puguin autoritzar ) sense superar la velocitat màxima de 10 km/h. En els passos de vianants han de reduir la velocitat a pas de vianant i passar un cop poden ser vists pels vehicles de la calçada.
 • Pels carrils bici no segregats de l’espai de vianants: vorera-bici, sense superar la velocitat màxima de 10 km/h.
 • Pels carrils bici segregats de l’espai dels vianants, damunt la calçada a l’espai comprès entre la banda d’aparcament i la vorera sense superar la velocitat mínima de 15 km/h.
 • Pels carrils bici damunt la calçada, segregats de l’espai dels vianants, sense superar la velocitat màxima de 20 km/h.
 • Pels carrers senyalitzats com a residencials mitjançant el senyal S-28, sense superar la velocitat màxima de 20 km/h.
 • Voreres i espais per a vianants on poden circular els cicles i amb els mateixos horaris (decrets de Batlia: 11880/12 i 20740/14 i altres que es puguin autoritzar) sense superar la velocitat màxima de 10 km/h. En els passos de vianants han de reduir la velocitat a pas de vianant i passar un cop poden ser vists pels vehicles de la calçada.
 • Pels carrils bici no segregats de l’espai de vianants: vorera-bici, sense superar la velocitat màxima de 10 km/h.
 • Pels carrils bici segregats de l’espai dels vianants, damunt la calçada a l’espai comprès entre la banda d’aparcament i la vorera sense superar la velocitat màxima de 15 km/h.
 • Pels carrils bici damunt la calçada, segregats de l’espai dels vianants, sense superar la velocitat màxima de 20 km/h.
 • Pels carrers senyalitzats com a residencials mitjançant el senyal S-28, sense superar la velocitat màxima de 20 km/h.
 • Per les calçades zona 30 i carrers limitats a velocitats inferiors a 30 km/h, i els ciclocarrers sense superar els 30 Km/h i sempre en el sentit de circulació autoritzat.

A les zones 30 no podran circular pels carrers on circula el transport públic, concretament a la zona 30 del Centre no podran circular pels següents carrers: Jaume III, Unió, Riera, Rambla, via Roma, Born, Antoni Maura, i la zona 30 de Platja de Palma.

 • Per les calçades zona 30 i carrers limitats a velocitats inferiors a 30 km/h, i els ciclocarrers sense superar els 30 Km/h i sempre en el sentit de circulació autoritzat.

A les zones 30 no podran circular pels carrers on circula el transport públic, concretament a la zona 30 del Centre no podran circular pels següents carrers: Jaume III, Unió, Riera, Rambla, Via Roma, Born, Antoni Maura, i la zona 30 de Platja de Palma.

 • A les vies de la xarxa secundària senyalitzades a velocitats inferior a 30 km/h.
 • Per les calçades zona 30 i carrers limitats a velocitats inferiors a 30 km/h, i els ciclocarrers sense superar els 30 Km/h i sempre en el sentit de circulació autoritzat.
 • A les vies de la xarxa secundària senyalitzades a velocitats inferior a 30 km/h.
 • Pels carrers senyalitzats com a residencials mitjançant el senyal S-28, sense superar la velocitat màxima de 20 km/h.
 • Els tricicles elèctrics destinats al transport de mercaderies ( tipus C2) poden circular per voreres i espais per a vianants on poden circular els cicles (decrets de Batlia:11880/12 i 20740/14 i altres que es puguin autoritzar ) i per vies de plataforma única de vianants, sense superar la velocitat màxima de 10 km/h. Mitjançant decret de Batlia es podria regular la franja horària autoritzada.

Zona habilitada VMP

Descàrrega d’arxius