Vehicles de mobilitat personal

Els VMP poden definir-se com a vehicles capaços d’assistir l’ésser humà en el seu desplaçament personal, els quals, per la seva construcció, poden excedir-ne les funcions i estar dotats de motor elèctric. Els ajuntaments han d’establir limitacions per a la seva circulació a les vies urbanes, depenent de la velocitat màxima i de la construcció, la massa, la capacitat, el servei o altres criteris que es considerin rellevants.

Característiques A B C0 C1 C2
Massa 20 km/h 30 km/h 45 km/h 45 km/h 45 km/h
Velocitat màx. ≤ 25 Kg ≤ 50 Kg ≤ 300 Kg ≤ 300 Kg ≤ 300 Kg
Capacitat màx. (pers.) 1 1 1 3 3
Ample màx. 0.6 m 0.8 m 1.5 m 1.5 m 1.5 m
Radio gir màx. 1 m 2 m 2 m 2 m 2 m
Perillositat superfície frontal 1 3 3 3 3
Altura màx. 2.1 m 2.1 m 2.1 m 2.1 m 2.1 m
Longitud màx. 1 m 1.9 m 1.9 m 1.9 m 1.9 m
Timbre NO SI SI SI SI
Frenada NO SI SI SI SI
DUM (distribució urbana mercaderies) NO NO NO NO SI
Transport viatgers mitjançant pagament d’un preu NO NO NO SI NO
 • Voreres i espais per a vianants a on poden circular els cicles i amb els mateixos horaris (decrets de Batlia: 11880/12 i 20740/14 i altres que es puguin autoritzar ) sense superar la velocitat màxima de 10 km/h. En els passos de vianants han de reduir la velocitat a pas de vianant i passar un cop poden ser vistos pels vehicles de la calçada.
 • Pels carrils bici no segregats de l’espai de vianants: vorera-bici, sense superar la velocitat màxima de 10 km/h.
 • Pels carrils bici segregats de l’espai dels vianants, sobre la calçada al espai comprés entre la banda d’aparcament i la vorera sense superar la velocitat mínima de 15 km/h.
 • Pels carrils bici sobre la calçada, segregats de l’espai dels vianants, sense superar la velocitat màxima de 20 km/h.
 • Pels carrers senyalitzats com a residencials mitjançant la senyal S-28, sense superar la velocitat màxima de 20 km/h.
 • Voreres i espais per a vianants a on poden circular els cicles i amb els mateixos horaris ( decrets de Batlia: 11880/12 i 20740/14 i altres que es puguin autoritzar) sense superar la velocitat màxima de 10 km/h. En els passos de vianants han de reduir la velocitat a pas de vianant i passar un cop poden ser vistos pels vehicles de la calçada.
 • Pels carrils bici no segregats de l’espai de vianants: vorera-bici, sense superar la velocitat màxima de 10 km/h.
 • Pels carrils bici segregats de l’espai dels vianants, sobre la calçada al espai comprés entre la banda d’aparcament i la vorera sense superar la velocitat màxima de 15 km/h.
 • Pels carrils bici sobre la calçada, segregats de l’espai dels vianants, sense superar la velocitat màxima de 20 km/h.
 • Pels carrers senyalitzats com a residencials mitjançant la senyal S-28, sense superar la velocitat màxima de 20 km/h.
 • Per les calçades zona 30 i carrers limitats a velocitats inferiors a 30 km/h, i el ciclocarrers sense superar els 30 Km/h i sempre en el sentit de circulació autoritzat.

A les zones 30 no podran circular pels carrers on circula el transport públic, concretament a la zona 30 del Centre no podran circular pels següents carrers: Jaume III, Unió, Riera, Rambla, Via Roma, Born, Antoni Maura, i la zona 30 de Platja de Palma.

 • Per les calçades zona 30 i carrers limitats a velocitats inferiors a 30 km/h, i el ciclocarrers sense superar els 30 Km/h i sempre en el sentit de circulació autoritzat.

A les zones 30 no podran circular pels carrers on circula el transport públic, concretament a la zona 30 del Centre no podran circularpels següents carrers: Jaume III, Unió, Riera, Rambla, Via Roma, Born, Antoni Maura, i la zona 30 de Platja de Palma.

 • A les vies de la xarxa secundaria senyalitzades a velocitats inferior a 30 km/h.
 • Per les calçades zona 30 i carrers limitats a velocitats inferiors a 30 km/h, i el ciclocarrers sense superar els 30 Km/h i sempre en el sentit de circulació autoritzat.
 • A les vies de la xarxa secundaria senyalitzades a velocitats inferior a 30 km/h.
 • Pels carrers senyalitzats com a residencials mitjançant la senyal S-28, sense superar la velocitat màxima de 20 km/h.
 • Els tricicles elèctrics destinats al transport de mercaderies ( tipus C2) poden circular per voreres i espais per a vianants a on poden circular els cicles ( decrets de Batlia:11880/12 i 20740/14 i altres que es puguin autoritzar ) i per vies de plataforma única de vianant, sense superar la velocitat màxima de 10 km/h. Mitjançant decret de batlia se podria regular la franja horària autoritzada.

Zona habilitada VMP

Descàrrega d’arxius