iconos-llicencia-taxi

TRANSMISSIÓ D’UNA LLICÈNCIA

 

icon-conductors-taxi-mobipalma

VARIACIÓ DEL NOMBRE DE CONDUCTORS

icon-canvi-taxi-mobipalma

CANVI DE VEHICLE

 

Instar autorització per a la transmissió de la titularitat de les llicències municipals d’Autotaxi, en la triple modalitat de traspàs, donació intervivos, entre parents o transmissió mortis causa.

Comunicar variacions sobre els conductors adscrits a les llicències municipals d’Autotaxi, amb la finalitat d’obtenir la targeta de conductors autoritzats vigent a cada moment.

Instar l’autorització per a la variació del vehicle autotaxi adscrit a cada llicència.