Evolució examen taxista

2.015

 • Aprovats
 • Suspesos
 • Homes
 • Dones

2.016

 • Aprovats
 • Suspesos
 • Homes
 • Dones

2.017

 • Aprovats
 • Suspesos
 • Homes
 • Dones

2.018

 • Aprovats
 • Suspesos
 • Homes
 • Dones

2.011

 • Aprovats
 • Suspesos
 • Homes
 • Dones

2.012

 • Aprovats
 • Suspesos
 • Homes
 • Dones

2.013

 • Aprovats
 • Suspesos
 • Homes
 • Dones

2.014

 • Aprovats
 • Suspesos
 • Homes
 • Dones